ข่าวอุตสาหกรรม

จีนจักรเย็บผ้ารวมโหมดเครือข่ายและนวัตกรรม

2018-08-30
ไดรฟ์ที่ยั่งยืนของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและดึงที่มีประสิทธิภาพของตลาดอุปสงค์ต่อเนื่องได้นำอุตสาหกรรมเครื่องเย็บผ้าในประเทศเข้าสู่ยุคทองของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นและได้ประโยชน์จากการนี้รัฐวิสาหกิจที่เกิดขึ้นจำนวนมากยังได้เทลงในการเย็บผ้าในประเทศ ตลาดเครื่อง อย่างไรก็ตามผู้เล่นในตลาดจำนวนมากไม่เพียง แต่ส่งเสริมการขยายตัวในแนวนอนของอุตสาหกรรมจักรเย็บผ้าของจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดสอบการยกระดับโดยรวมของอุตสาหกรรม ด้วยการปรับตัวของเศรษฐกิจและการเปิดตลาดในประเทศที่ลึกขึ้นการกระจายตัวน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งแนวโน้มของตลาดจักรเย็บผ้าในจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ
ในปัจจุบันความหลากหลายของมูลค่าผลิตภัณฑ์และความเป็นสากลของการใช้งานได้กลายเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมจักรเย็บผ้าในอนาคตของประเทศจีน ในขณะที่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจขององค์กรก็ยังได้กลายเป็นข้อได้เปรียบหลักในการควบคุมการครอบงำตลาด
เครือข่ายจักรเย็บผ้าจีนเป็นพอร์ทัลเครือข่ายมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเย็บผ้าในประเทศและองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าหล่อข้อได้เปรียบในการสร้างภาพลักษณ์ขยายมูลค่าแบรนด์จะขึ้นอยู่กับข้อได้เปรียบในการพัฒนาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและอิทธิพลตลาดในวงกว้าง, เพื่อช่วยให้นวัตกรรมและการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องเย็บผ้าของจีน; นวัตกรรมใหม่ในรูปแบบธุรกิจแบบครบวงจรได้นำทางอุตสาหกรรมจักรเย็บผ้าและวิสาหกิจต่างๆเข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่สำหรับการพัฒนาข้อมูลและทำให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในความรับผิดชอบของตนเองในการสำรวจตลาดใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเย็บผ้าในประเทศจีน .