ประวัติศาสตร์ของพวกเรา


  • บริษัท SUOTE เสร็จสมบูรณ์ในปี 2000
  • 2005 การผลิตเครื่อง FISRT จักรเย็บผ้าปุ่ม EYELET BUTTON HOLER
  • จักรเย็บผ้าด้วยมือปี 2006 รุ่น ST-781
  • เครื่องผลิตอายไลเนอร์ BUTTON HOLER ปี 2010 เครื่องเย็บ ST- 9820, BAR TACKING ST-430D, ลาย SEWER ST-8311G และ LOCKSTITCH BUTTON HOLER ST-800A
  • ปี 2014 ย้ายไปที่โรงงานที่สร้างขึ้นใหม่มีพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร